• From date 01/04/2020
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 11 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 7 places
 • 07:30
  Di tích lịch sử - Khảo cổ Dốc Chùa Free

  Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 09:54
  Đình Tân Trạch Free

  Xã Bạch Đằng, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Phố Nướng Tokyo BBQ & Beer Chánh Nghĩa 300,000 đ

  Phường Chánh Nghĩa, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

 • 13:30
  Chùa Thuận Thiên Free

  Phường Phú Cường, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

 • 14:42
  Phu Cuong Church Free

  Phường Phú Cường, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

 • 17:00
  Nhà hàng Akataiyo Free

  Phường Phú Hòa, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

 • 19:52
  Siêu thị Bách hóa XANH Free

  Phường Phú Hòa, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

Day 2 4 places
 • 07:30
  Chùa Bửu Phước Free

  Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

 • 08:42
  Phạm Vân Sakura - Japanese Restaurant 500,000 đ

  Phường Thuận Giao, Thuan An City, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Chiến khu Thuận An Hòa Free

  Phường Thuận Giao, Thuan An City, Tỉnh Bình Dương

 • 12:18
  Miếu Bà Bình Nhâm Free

  Phường Bình Nhâm, Thuan An City, Tỉnh Bình Dương

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.