• From date 01/04/2020
 • Days 7 Days
 • Total travel distance km
 • Places 39 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 9 places
 • 07:30
  Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành Free

  Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

 • 08:24
  Chùa Bửu Phước Free

  Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Miếu Bà Đất Cuốc Free

  Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 11:30
  Phạm Vân Sakura - Japanese Restaurant 500,000 đ

  Phường Thuận Giao, Thuan An City, Tỉnh Bình Dương

 • 13:30
  Vườn cây trái Lái Thiêu Free

  Phường Hưng Định, Thuan An City, Tỉnh Bình Dương

 • 15:18
  Đền Bình Nhâm Free

  Phường Bình Nhâm, Thuan An City, Tỉnh Bình Dương

 • 16:12
  Nghề làm heo đất Free

  Phường Lái Thiêu, Thuan An City, Tỉnh Bình Dương

 • 18:00
  Nhà Hàng Kim Dung 300,000 đ

  Phường Phú Hòa, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

 • 19:48
  Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam Free

  Phường Phú Cường, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

Day 2 5 places
 • 07:30
  Di tích lịch sử - Khảo cổ Dốc Chùa Free

  Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Nhà cổ Đỗ Cao Thứa Free

  Xã Bạch Đằng, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

 • 10:12
  Đình Tân Trạch Free

  Xã Bạch Đằng, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Đình thần Dư Khánh Free

  Phường Thạnh Phước, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

 • 12:00
  Gốm sứ Tân Phước Khánh – Thị xã Tân Uyên, Bình Dương Free

  Phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

Day 3 5 places
 • 07:30
  Khảo cổ học Cù Lao Rùa Free

  Xã Thạnh Hội, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Chùa Quan Âm – Tân Uyên, Bình Dương Free

  Phường Thái Hòa, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Chùa Hưng Long Free

  Phường Thạnh Phước, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

 • 12:00
  Suối Mạch Máng (suối Sọ) Free

  Phường Tân Bình, Di An City, Tỉnh Bình Dương

 • 12:54
  Căn cứ cách mạng Hố Lang Free

  Phường Tân Bình, Di An City, Tỉnh Bình Dương

Day 4 5 places
 • 07:30
  Cầu gãy Phú Giáo Free

  Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

 • 08:24
  Mộ cổ Đức Ông Trần Thượng Xuyên Free

  Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên Free

  Phường Thạnh Phước, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

 • 10:12
  Đình thần Vĩnh Phước Free

  Phường Thái Hòa, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Đình thần Bưng Cù Free

  Phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

Day 5 5 places
 • 07:30
  Chiến khu Vĩnh Lợi Free

  Phường Vĩnh Tân, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

 • 08:24
  Công viên Thành phố mới Bình Dương Free

  Phường Hoà Phú, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

 • 10:12
  Đại Nam Văn hóa - Du lịch - Thể thao Free

  Phường Hiệp An, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

 • 12:00
  Đình Tân An - Bến Thế Free

  Phường Tân An, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

 • 12:54
  Bót Cầu Định Free

  Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Day 6 5 places
 • 07:30
  Chiến thắng Bàu Bàng Free

  Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

 • 08:24
  Di tích máy bay B52 của Mỹ ném bom lần đầu tiên ở Việt Nam Free

  Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Vườn cao su thời Pháp thuộc Free

  Xã Định Hiệp, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

 • 10:12
  Vườn cây ăn trái huyện Dầu Tiếng Free

  Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

 • 12:00
  Suối Trúc Free

  Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

Day 7 5 places
 • 07:30
  Du lịch thủy Châu Free

  Phường Bình Thắng, Di An City, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Nghề làm nhang ở Dĩ An, Bình Dương Free

  Phường An Bình, Di An City, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Núi Châu Thới Free

  Phường Bình An, Di An City, Tỉnh Bình Dương

 • 12:54
  Đình thần - Dinh Ông Ngãi Thắng Free

  Phường Bình Thắng, Di An City, Tỉnh Bình Dương

 • 13:48
  Nhà máy xe lửa Dĩ An Free

  Phường Dĩ An, Di An City, Tỉnh Bình Dương

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.