Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Chùa Bửu Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cầu gãy Phú Giáo

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Gogi-house Nguyễn Kim Bình Dương

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chùa Thuận Thiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Akataiyo

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chùa Tây Tạng

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:59