Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Di tích lịch sử - Khảo cổ Dốc Chùa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Tân Trạch

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Phố Nướng Tokyo BBQ & Beer Chánh Nghĩa

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chùa Thuận Thiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà thờ Chánh Toà Phú Cường

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Nhà hàng Akataiyo

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Siêu thị Bách hóa XANH

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 2
 • Chùa Bửu Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Phạm Vân Sakura - Japanese Restaurant

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chiến khu Thuận An Hòa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Miếu Bà Bình Nhâm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00