Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Chùa Bửu Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chiến thắng Bàu Bàng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Làng sơn mài Tương Bình Hiệp

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Suối Trúc

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 18:30
 • Gogi-house Nguyễn Kim Bình Dương

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chùa bà Thiên Hậu

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chùa Ông (chùa Ông Ngựa)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Akataiyo

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chùa Tây Tạng

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:59