Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Miếu Bà Đất Cuốc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chiến khu Vĩnh Lợi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa tổ Long Hưng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Highlands Coffee - Đại Lộ Bình Dương

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Nhà cổ Nguyễn Tri Quang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00