Chiến khu Vĩnh Lợi
Chiến khu Vĩnh Lợi
Chiến khu Vĩnh Lợi

Dịch vụ

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02743656350

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: Chưa cập nhật email

Địa chỉ: Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Đây là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận vào ngày 07/12/2010

Chiến khu Vĩnh Lợi năm xưa là tiền đồn xuyên suốt của chiến khu Đ, tập trung cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo hai cuộc kháng chiến. Công trình khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi hiện nay có diện tích hơn 5,5 ha, được khánh thành vào tháng 12/2016. Khu di tích gồm có các hạng mục: Tượng đài chiến thắng, Khu đền tưởng niệm, Hội trường,…

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đây là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận vào ngày 07/12/2010

Chiến khu Vĩnh Lợi năm xưa là tiền đồn xuyên suốt của chiến khu Đ, tập trung cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo hai cuộc kháng chiến. Công trình khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi hiện nay có diện tích hơn 5,5 ha, được khánh thành vào tháng 12/2016. Khu di tích gồm có các hạng mục: Tượng đài chiến thắng, Khu đền tưởng niệm, Hội trường,…

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí