Khách sạn Hoàng Gia 2

Đường Số 2 VSIP II, Phường Hòa Phú, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương Phường Phú Chánh, Thành Phố Tân Uyên,
Chưa cập nhật email

Dịch vụ

Mô tả

Những điểm lân cận

Bản đồ