Tour 4 ngày gia đình

Tour 4 ngày gia đình
 • Từ ngày 01/04/2020
 • Số ngày 4 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 24 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 9 địa điểm
 • 07:30
  Chiến Khu Đ Miễn phí

  Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Chùa Bửu Phước Miễn phí

  Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

 • 10:12
  Ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng Miễn phí

  Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Phố Nướng Tokyo BBQ & Beer Chánh Nghĩa 300.000 đ

  Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 • 13:30
  Chùa Thuận Thiên Miễn phí

  Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 • 14:24
  Chùa bà Thiên Hậu Miễn phí

  Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 • 16:12
  Chùa Ông (chùa Ông Ngựa) Miễn phí

  Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 • 17:00
  Nhà hàng Akataiyo Miễn phí

  Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 • 18:37
  Siêu thị Bách hóa XANH Miễn phí

  Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày 2 5 địa điểm
 • 07:30
  Di tích lịch sử - Khảo cổ Dốc Chùa Miễn phí

  Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Mộ cổ Đức Ông Trần Thượng Xuyên Miễn phí

  Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 10:12
  Nhà cổ Đỗ Cao Thứa Miễn phí

  Xã Bạch Đằng, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Đình thần Dư Khánh Miễn phí

  Phường Thạnh Phước, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 12:00
  Đình Vĩnh Phước Miễn phí

  Phường Thái Hòa, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Ngày 3 5 địa điểm
 • 07:30
  Miếu Bà Đất Cuốc Miễn phí

  Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 08:24
  Chiến khu Vĩnh Lợi Miễn phí

  Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Chùa tổ Long Hưng Miễn phí

  Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

 • 10:12
  Nhà cổ Nguyễn Tri Quang Miễn phí

  Phường Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Đình thần Tương Bình Hiệp Miễn phí

  Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày 4 5 địa điểm
 • 07:30
  Chùa Hưng Long Miễn phí

  Phường Thạnh Phước, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 08:24
  Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên Miễn phí

  Phường Thạnh Phước, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Khảo cổ học Cù Lao Rùa Miễn phí

  Xã Thạnh Hội, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Chùa Quan Âm – Tân Uyên, Bình Dương Miễn phí

  Phường Thái Hòa, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 12:54
  Khu Du lịch sinh thái Hồ Nam - Tân Uyên, Bình Dương Miễn phí

  Phường Tân Phước Khánh, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.