Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Chiến Khu Đ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Bửu Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Phố Nướng Tokyo BBQ & Beer Chánh Nghĩa

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chùa Thuận Thiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa bà Thiên Hậu

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Chùa Ông (chùa Ông Ngựa)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Akataiyo

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Siêu thị Bách hóa XANH

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 2
 • Di tích lịch sử - Khảo cổ Dốc Chùa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Mộ cổ Đức Ông Trần Thượng Xuyên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà cổ Đỗ Cao Thứa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình thần Dư Khánh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Vĩnh Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 3
 • Miếu Bà Đất Cuốc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chiến khu Vĩnh Lợi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa tổ Long Hưng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà cổ Nguyễn Tri Quang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình thần Tương Bình Hiệp

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 4
 • Chùa Hưng Long

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khảo cổ học Cù Lao Rùa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Quan Âm – Tân Uyên, Bình Dương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu Du lịch sinh thái Hồ Nam - Tân Uyên, Bình Dương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00