Ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng

Dịch vụ

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0274516515

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: Chưa cập nhật email

Địa chỉ: Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận ngày 14/9/2012

Bến Tượng là ấp chiến lược “kiểu mẫu” trong quốc sách ấp chiến lược của Mỹ - Diệm có chu vi 8 km với hệ thống hàng rào kẽm gai dày đặc. Địch quyết tâm xây dựng nơi đây thành nơi thí điểm kiểu mẫu cho cả miền Đông Nam Bộ nhằm kìm kẹp, kiểm soát chặt chẽ nhân dân, thực hiện “tát nước bắt cá”.

Trong trận đánh phá đầu tiên ngày 09/8/1964, hơn 1000 người dân trong ấp đồng loạt biểu tình chống dồn dân lập ấp, đốt phá, đòi về quê cũ làm ăn… Giữa tháng 9/1964, quân, dân ta tiếp tục đánh phá đợt 2, quần chúng sôi sục đấu tranh, đốt phá cả ấp cháy rừng rực... Sau 92 ngày đêm kiên cường đấu tranh với kẻ thù, 3000 dân đã được giải phóng.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận ngày 14/9/2012

Bến Tượng là ấp chiến lược “kiểu mẫu” trong quốc sách ấp chiến lược của Mỹ - Diệm có chu vi 8 km với hệ thống hàng rào kẽm gai dày đặc. Địch quyết tâm xây dựng nơi đây thành nơi thí điểm kiểu mẫu cho cả miền Đông Nam Bộ nhằm kìm kẹp, kiểm soát chặt chẽ nhân dân, thực hiện “tát nước bắt cá”.

Trong trận đánh phá đầu tiên ngày 09/8/1964, hơn 1000 người dân trong ấp đồng loạt biểu tình chống dồn dân lập ấp, đốt phá, đòi về quê cũ làm ăn… Giữa tháng 9/1964, quân, dân ta tiếp tục đánh phá đợt 2, quần chúng sôi sục đấu tranh, đốt phá cả ấp cháy rừng rực... Sau 92 ngày đêm kiên cường đấu tranh với kẻ thù, 3000 dân đã được giải phóng.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí