Tour gia đình

Tour gia đình
 • Từ ngày 01/04/2020
 • Số ngày 5 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 29 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 9 địa điểm
 • 07:30
  Chiến Khu Đ Miễn phí

  Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Mộ cổ Đức Ông Trần Thượng Xuyên Miễn phí

  Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 10:12
  Đình Tân Trạch Miễn phí

  Xã Bạch Đằng, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Nhà hàng Juugoya Geihinkan 200.000 đ

  Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 • 13:30
  Bót Cầu Định Miễn phí

  Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

 • 14:24
  Đại Nam Văn hóa - Du lịch - Thể thao Miễn phí

  Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 • 16:12
  Đình thần Tương Bình Hiệp Miễn phí

  Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 • 17:00
  Nhà hàng Akataiyo Miễn phí

  Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

 • 18:37
  Siêu thị Bách hóa XANH Miễn phí

  Phường Định Hoà, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày 2 5 địa điểm
 • 07:30
  Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành Miễn phí

  Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

 • 08:24
  Miếu Bà Đất Cuốc Miễn phí

  Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Đình thần Dư Khánh Miễn phí

  Phường Thạnh Phước, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 10:12
  Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên Miễn phí

  Phường Thạnh Phước, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Chùa Hưng Long Miễn phí

  Phường Thạnh Phước, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Ngày 3 5 địa điểm
 • 07:30
  Nhà cổ Đỗ Cao Thứa Miễn phí

  Xã Bạch Đằng, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 08:24
  Di tích lịch sử - Khảo cổ Dốc Chùa Miễn phí

  Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 10:12
  Đình Vĩnh Phước Miễn phí

  Phường Thái Hòa, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Khu Du lịch sinh thái Hồ Nam - Tân Uyên, Bình Dương Miễn phí

  Phường Tân Phước Khánh, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 12:54
  Khảo cổ học Cù Lao Rùa Miễn phí

  Xã Thạnh Hội, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Ngày 4 5 địa điểm
 • 07:30
  Cầu gãy Phú Giáo Miễn phí

  Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

 • 08:24
  Chiến khu Vĩnh Lợi Miễn phí

  Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Miếu Ông Miễn phí

  Phường Tân Hiệp, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Đình thần Bưng Cù Miễn phí

  Phường Tân Phước Khánh, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

 • 12:54
  Gốm sứ Tân Phước Khánh Miễn phí

  Phường Tân Phước Khánh, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Ngày 5 5 địa điểm
 • 07:30
  Chùa núi Châu Thới Miễn phí

  Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 • 09:18
  Căn cứ cách mạng Hố Lang Miễn phí

  Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 • 11:06
  Đình thần Dĩ An Miễn phí

  Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 • 12:00
  Suối Mạch Máng (suối Sọ) Miễn phí

  Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 • 12:54
  Chùa Quan Âm – Tân Uyên, Bình Dương Miễn phí

  Phường Thái Hòa, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.