Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Chiến Khu Đ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Mộ cổ Đức Ông Trần Thượng Xuyên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Tân Trạch

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Juugoya Geihinkan

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Bót Cầu Định

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đại Nam Văn hóa - Du lịch - Thể thao

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình thần Tương Bình Hiệp

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Akataiyo

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Siêu thị Bách hóa XANH

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 20:00
Ngày 2
 • Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Miếu Bà Đất Cuốc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình thần Dư Khánh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Hưng Long

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 3
 • Nhà cổ Đỗ Cao Thứa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Di tích lịch sử - Khảo cổ Dốc Chùa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Vĩnh Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu Du lịch sinh thái Hồ Nam - Tân Uyên, Bình Dương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khảo cổ học Cù Lao Rùa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 4
 • Cầu gãy Phú Giáo

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chiến khu Vĩnh Lợi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Miếu Ông

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình thần Bưng Cù

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Gốm sứ Tân Phước Khánh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 5
 • Chùa núi Châu Thới

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Căn cứ cách mạng Hố Lang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình thần Dĩ An

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Suối Mạch Máng (suối Sọ)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Quan Âm – Tân Uyên, Bình Dương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00