Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành
Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành

Dịch vụ

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02743672591

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: Chưa cập nhật email

Địa chỉ: Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận ngày 09/7/2004

Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành trước đây được xây dựng theo Sắc lệnh 143 ngày 22/10/1954 của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Đến năm 1961, sau chiến thắng Phước Thành vào đêm 17 rạng sáng 18/9, tỉnh lỵ Phước Thành bị xóa sổ khỏi bản đồ hành chính của chính quyền ngụy Sài Gòn. Năm 2001 đến năm 2004, Dinh tỉnh trưởng Phước Thành được tu sửa làm trụ sở hành chính huyện. Từ năm 2005, nơi đây trở thành nhà truyền thống của huyện Phú Giáo.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh được công nhận ngày 09/7/2004

Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành trước đây được xây dựng theo Sắc lệnh 143 ngày 22/10/1954 của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Đến năm 1961, sau chiến thắng Phước Thành vào đêm 17 rạng sáng 18/9, tỉnh lỵ Phước Thành bị xóa sổ khỏi bản đồ hành chính của chính quyền ngụy Sài Gòn. Năm 2001 đến năm 2004, Dinh tỉnh trưởng Phước Thành được tu sửa làm trụ sở hành chính huyện. Từ năm 2005, nơi đây trở thành nhà truyền thống của huyện Phú Giáo.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí