Chiến Khu Đ
Chiến Khu Đ
Chiến Khu Đ
Chiến Khu Đ

Dịch vụ

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: Chưa cập nhật email

Địa chỉ: Ấp Đá Bàn Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Di tích lịch sử cấp quốc gia được công nhận vào ngày 11/5/2010

Chiến khu Đ được hình thành vào tháng 2/1946. Khác với Chiến khu Đ ở Đồng Nai, Chiến khu Đ Bình Dương là nơi khởi nguồn của chiến khu, bắt đầu từ 5 xã của vùng đất Tân Uyên gắn liền với tên tuổi của các vị lãnh đạo trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp là trung tướng Nguyễn Bình và Huỳnh Văn. Sự tồn tại và phát triển của chiến khu Đ đã góp phần vào thắng lợi chung của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Hiện nay khu tưởng niệm căn cứ chiến khu Đ rộng 39,5 ha đang được xây dựng với các hạng mục như nhà trưng bày, nhà bia tưởng niệm, tượng đài cao 40 m ở trung tâm của di tích, mô hình tái hiện cuộc sống của quân và dân trong chiến khu Đ, nằm ở ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.

 

Bản đồ

Giới thiệu

×

Di tích lịch sử cấp quốc gia được công nhận vào ngày 11/5/2010

Chiến khu Đ được hình thành vào tháng 2/1946. Khác với Chiến khu Đ ở Đồng Nai, Chiến khu Đ Bình Dương là nơi khởi nguồn của chiến khu, bắt đầu từ 5 xã của vùng đất Tân Uyên gắn liền với tên tuổi của các vị lãnh đạo trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp là trung tướng Nguyễn Bình và Huỳnh Văn. Sự tồn tại và phát triển của chiến khu Đ đã góp phần vào thắng lợi chung của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Hiện nay khu tưởng niệm căn cứ chiến khu Đ rộng 39,5 ha đang được xây dựng với các hạng mục như nhà trưng bày, nhà bia tưởng niệm, tượng đài cao 40 m ở trung tâm của di tích, mô hình tái hiện cuộc sống của quân và dân trong chiến khu Đ, nằm ở ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí