Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019

24/03/2020 4110 1 Tải về
Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 31/10/2019 của Ban Tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019 về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019; Thực hiện Kế hoạch số 4917/KH-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 31/10/2019 của Ban Tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019 về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 4917/KH-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2019;

Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá cụ thể như sau:

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá  Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019 (gọi tắt là Diễn đàn Horasis - Bình Dương 2019) tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện của Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới WTA Bình Dương 2018 và Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis - Bình Dương 2018. Qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trong tỉnh đối với sự kiện quan trọng này, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu và tham gia đóng góp cho phát triển thành phố thông minh Bình Dương.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu Bình Dương như một điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư đẳng cấp khu vực và thế giới, góp phần quảng bá thương hiệu Bình Dương với quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo tính tổng thể của chuỗi  sự kiện Horasis - Bình Dương 2019; nội dung tuyên truyền được thể hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, tạo sự lan tỏa sâu rộng; thông tin phải cập nhật thường xuyên, liên tục, phản ánh kịp thời, đầy đủ các hoạt động chính của sự kiện.

          - Tăng cường sự phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, sự tham gia tích cực và chủ động của các cơ quan truyền thông, báo chí. Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, đặc biệt là internet, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng bá.

          II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Công tác quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019.

- Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019.

- Horasis - Bình Dương 2019 (dự kiến tổ chức từ ngày 24 đến 26/11/2019) được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện Thành phố Thông minh Bình Dương 2019 bên cạnh các hoạt động khác được tổ chức trước và sau sự kiện Horasis như: công bố Trung tâm Thương mại thế giới và tổ chức Lễ hội Horasis bao gồm chương trình văn nghệ, bắn pháo hoa, vui chơi giải trí mở rộng cho tất cả mọi người dân tham gia tổ chức tại Khu vực vòng xoay trung tâm A1 - Trung tâm thành phố mới Bình Dương (dự kiến tổ chức ngày 23/11/2019); ra mắt Hệ thống đường dây nóng 1022 hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; khánh thành Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương; khai trương Inno Center, Vườn ươm EIU, khởi công Viện Cơ học; tổ chức Hội thảo quốc tế về Đô thị hóa Châu Á lần thứ 15 do Trường Đại học Việt Đức (VGU) hợp tác với Hiệp hội Nghiên cứu Đô thị Châu Á (AURA) đăng cai (dự kiến tổ chức từ ngày 27 đến 30/11/2019). Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền phải phản ánh đầy đủ các hoạt động này để đảm bảo tính tổng thể của chuỗi sự kiện Horasis - Bình Dương 2019 và triển khai Đề án Thành phố Thông minh Bình Dương 2019.

- Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính của Diễn đàn Horasis - Bình Dương 2019 được tổ chức theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới với 04 phiên họp toàn thể và 35 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Chương trình cụ thể bám sát theo Kế hoạch số 4917/KH-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tuyên truyền Bình Dương lần thứ hai được vinh danh là một trong 21 thành phố có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới (Smart 21) năm 2020, theo tiêu chí của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF). Qua đó, khẳng định hướng phát triển Thành phố thông minh đúng đắn, hiệu quả của tỉnh, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới với tinh thần “trọng thị, chu đáo, mến khách”, nhất là các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch thường xuyên có du khách đến tham quan, giải trí.

2. Hình thức

- Tuyên truyền bằng trực quan sinh động và qua các phương tiện truyền thông đại chúng; đẩy mạnh quảng bá thông qua internet, mạng xã hội: facebook, youtube, zalo,… và thư điện tử công vụ.

- Chú trọng đăng tải các tin, bài; sản xuất các phim phóng sự tài liệu, video clip, audio cổ động gắn với sự kiện để tuyên truyền trên sóng truyền hình, phát thanh, internet, mạng xã hội.

- Tổ chức lễ hội, hội nghị, cuộc thi, tọa đàm, các hoạt động giao lưu, triển lãm, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, quảng bá du lịch; giới thiệu các di tích lịch sử - văn hóa, sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch, các đặc trưng, thế mạnh của tỉnh gắn với tour - tuyến du lịch.

- Nâng cao chất lượng và tính kịp thời trong việc chuyển ngữ thông tin trên Website và các phương tiện nghe nhìn khác để tăng cường quảng bá cho đối tượng khách quốc tế.

- Xây dựng Website sự kiện, app (ứng dụng di động) để hỗ trợ quảng bá, phục vụ sự kiện; thiết kế bộ nhận diện hình ảnh sự kiện.

- Xây dựng thông cáo báo chí (thay cho họp báo), bố trí địa điểm phục vụ các phóng viên đến tác nghiệp tại sự kiện.

- Đăng tải thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ, tài liệu tuyên truyền định kỳ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành bạn.

- Tuyên tuyền trên hệ thống thông tin cơ sở thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền, phổ biến thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

IVPHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá và cơ quan, đơn vị có liên quan; đồng thời theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân công; tổng hợp, tham mưu, báo cáo Ban Tổ chức.

- Phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore xây dựng thông cáo báo chí, bố trí địa điểm phục vụ các phóng viên đến tác nghiệp; dự trù kinh phí bồi dưỡng cho cơ quan báo chí.

- Tham mưu Ban Tổ chức sắp xếp thời gian, địa điểm để Lãnh đạo tỉnh trả lời phỏng vấn báo chí.

- Xây dựng Website sự kiện tại địa chỉ: binhduongsmartcity.vn. Sau sự kiện Horasis - Bình Dương 2019, Website sẽ được duy trì để phục công tác thông tin, tuyên truyền cho các sự kiện khác của tỉnh tổ chức trong thời gian tới.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hỗ trợ thông tin, tuyên truyền Horasis - Bình Dương 2019 trên Cổng/trang thông tin điện tử của các tỉnh, thành bạn.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chuỗi sự kiện Horasis - Bình Dương 2019.

- Tuyên truyền qua hộp thư điện tử công vụ để thu hút sự quan tâm theo dõi của cán bộ, công chức, viên chức và vận động cán bộ, công chức, viên chức tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên internet, mạng xã hội; thông tin, tuyên tuyền trên các ấn phẩm: bản tin thông tin đối ngoại, đặc san thông tin đối ngoại 2019.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền theo hình thức cổ động trực quan sinh động, hấp dẫn, phù hợp với nhiều đối tượng.

- Chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách.

- Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của Bình Dương thông qua sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch gắn với tour - tuyến du lịch.

3. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore lập danh sách khách mời là phóng viên, cơ quan báo chí nước ngoài dự sự kiện.

- Quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tham dự sự kiện.

4. Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

- Xây dựng các pa nô, băng rôn, áp phích để tuyên truyền theo hình thức cổ động trực quan sinh động, hấp dẫn, phù hợp với nhiều đối tượng.

- Thiết kế app (ứng dụng di động) để hỗ trợ quảng bá, phục vụ sự kiện; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để đăng tải trên Website sự kiện.

- Xây dựng thông cáo báo chí, bố trí địa điểm phục vụ các phóng viên đến tác nghiệp; chuẩn bị quà tặng cho cơ quan báo chí.

- Thiết kế bộ nhận diện hình ảnh sự kiện để các cơ quan, đơn vị tham khảo, sử dụng cho các hoạt động liên quan đến sự kiện.

- Liên hệ đặt hàng các cơ quan báo chí lớn thực hiện các bài viết chuyên sâu để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện; hợp tác với các công ty truyền thông, những người nổi tiếng mạng xã hội (KOLs) để truyền tải thông tin, hình ảnh tích cực và mang tính thu hút cao về sự kiện Horasis 2019.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

- Liên hệ với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố khu vực đề nghị hỗ trợ truyền thông về sự kiện.

- Mở chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau sự kiện; sản xuất video clip, audio cổ động để phát trên hệ thống phát thanh, truyền hình, cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

- Làm việc với Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore để thống nhất kế hoạch ghi hình sự kiện, lưu trữ chuyển đến Ban tổ chức.

6. Báo Bình Dương

- Mở chuyên mục, chuyên trang, tăng thời lượng tuyên truyền sự kiện trên báo giấy, báo điện tử, internet và các trang mạng xã hội.

- Chụp ảnh các chương trình sự kiện, lưu trữ chuyển đến Ban Tổ chức

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Định hướng cho các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tích cực triển khai tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện.

- Hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, phối hợp với các ban, ngành chức năng ở địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện.

- Theo dõi các hoạt động thông tin, tuyên truyền của các báo, đài địa phương và trung ương, thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến sự kiện để kịp thời phản ánh đến Ban Tổ chức có hướng chỉ đạo giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

- Thông tin, tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên, giao ban an ninh tư tưởng, giao ban báo chí định kỳ; trên các bản tin của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Thông qua hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 4917/KH-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019, qua đó tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới với tinh thần “trọng thị, chu đáo, mến khách”, nhất là các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch thường xuyên có du khách đến tham quan, giải trí.

9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về sự kiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, đơn vị lập kế hoạch chi tiết và dự trù kinh phí cụ thể gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi và gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.              

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân được phân công chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo cho Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá để tổng hợp báo cáo cho Ban Tổ chức xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức (để báo cáo);

- Thành viên Tiểu ban;

- Sở, ngành, đoàn thể;

- UBND cấp huyện;

- Phòng VHTT, Đài Truyền thanh;

- Cơ quan báo chí;

- Ban Giám đốc;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG TIỂU BAN
TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG BÁ

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TTTT

Lai Xuân Thành

Lịch trình mẫu