Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Chùa Bửu Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chiến khu Vĩnh Lợi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Gogi-house Nguyễn Kim Bình Dương

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Nhà thờ Chánh Toà Phú Cường

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Nhà cổ Trần Công Vàng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Ẩm Thực 18A

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Cửa hàng 24h

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
Ngày 2
 • Mộ cổ Đức Ông Trần Thượng Xuyên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà cổ Đỗ Cao Thứa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Hưng Long

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Quan Âm – Tân Uyên, Bình Dương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu Du lịch sinh thái Hồ Nam - Tân Uyên, Bình Dương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00