Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Bửu Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Miếu Bà Đất Cuốc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Phạm Vân Sakura - Japanese Restaurant

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Vườn cây trái Lái Thiêu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Bình Nhâm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nghề làm heo đất

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà Hàng Kim Dung

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 21:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Chùa Tây Tạng

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Di tích lịch sử - Khảo cổ Dốc Chùa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà cổ Đỗ Cao Thứa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Tân Trạch

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình thần Dư Khánh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Gốm sứ Tân Phước Khánh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00