Chùa Hội Khánh
Chùa Hội Khánh

Service

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: Chưa cập nhật email

Address: So 35 duong chua Hoi Khanh Phường Phú Cường, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

Được xây dựng vào năm 1741, chùa Hội Khánh được xem là một trong những ngôi chùa cổ có giá trị văn hóa, kiến trúc vào bậc nhất của vùng đất Nam Bộ. Đây là một công trình kiến trúc gỗ lớn nhất tỉnh, nơi lưu giữ nhiều cổ vật hàng mấy trăm năm có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, mỹ thuật. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ bộ tượng gỗ mít sơn son thếp vàng Thập Bát La Hán, Thập Điện Minh Vương và hai bức phù điêu chạm hình 18 vị La Hán và các vị Bồ tát với nhiều dáng vẻ khác nhau tạo nên một công trình kiến trúc tuyệt mỹ.

Chùa Hội Khánh hiện còn sở hữu kỉ lục về Tượng Phật nhập Niết bàn trên mái chùa dài nhất Châu Á do tổ chức kỉ lục Châu Á công nhận tháng 5/2013. Từ năm 1983, chùa Hội Khánh còn là trụ sở của tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương. Năm 1995, nơi đây Tỉnh hội đã xây dựng Trường cơ bản Phật học tỉnh Sông Bé. Chùa Hội Khánh đã được xếp hạng Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 07/01/1993.

Map

Introdution

×

Được xây dựng vào năm 1741, chùa Hội Khánh được xem là một trong những ngôi chùa cổ có giá trị văn hóa, kiến trúc vào bậc nhất của vùng đất Nam Bộ. Đây là một công trình kiến trúc gỗ lớn nhất tỉnh, nơi lưu giữ nhiều cổ vật hàng mấy trăm năm có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, mỹ thuật. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ bộ tượng gỗ mít sơn son thếp vàng Thập Bát La Hán, Thập Điện Minh Vương và hai bức phù điêu chạm hình 18 vị La Hán và các vị Bồ tát với nhiều dáng vẻ khác nhau tạo nên một công trình kiến trúc tuyệt mỹ.

Chùa Hội Khánh hiện còn sở hữu kỉ lục về Tượng Phật nhập Niết bàn trên mái chùa dài nhất Châu Á do tổ chức kỉ lục Châu Á công nhận tháng 5/2013. Từ năm 1983, chùa Hội Khánh còn là trụ sở của tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương. Năm 1995, nơi đây Tỉnh hội đã xây dựng Trường cơ bản Phật học tỉnh Sông Bé. Chùa Hội Khánh đã được xếp hạng Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 07/01/1993.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Food