Chùa Quan Âm – Tân Uyên, Bình Dương
Chùa Quan Âm – Tân Uyên, Bình Dương
Chùa Quan Âm – Tân Uyên, Bình Dương

Service

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: Chưa cập nhật email

Address: Phường Thái Hòa, Tân Uyên City, Tỉnh Bình Dương

Chùa thuộc hệ phái Bắc tông. Chùa do Sư cô Thích Nữ Vạn Trung thành lập vào năm 1963.

Cấu trúc của ngôi chùa được thiết kế cũng khá độc đáo. Quan Âm tự là một trong số ít ngôi chùa có vườn tượng Đức Phật chuyển pháp luân. Đây là công trình vô cùng ý nghĩa, mô phỏng lại bài pháp Tứ Diệu Đế đức Phật giảng thuyết lần đầu tiên để độ năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển. 

Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Các vị Phật A Di Đà, Thích Ca, Dược Sư; bộ Di Đà Tam Tôn, các vị Bồ tát Quán Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền... được tôn trí ở án thờ chính. Đối diện với điện Phật là bàn thờ Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn, Hộ Pháp, Tiêu Diện. Tiền điện có hai vị Kim Cang. Sân trước chùa, có đài Quan Âm, đài Di Lặc và các vườn tượng lộ thiên: vườn Lâm Tì Ni, tượng đức Phật chuyển pháp luân.

Map

Introdution

×

Chùa thuộc hệ phái Bắc tông. Chùa do Sư cô Thích Nữ Vạn Trung thành lập vào năm 1963.

Cấu trúc của ngôi chùa được thiết kế cũng khá độc đáo. Quan Âm tự là một trong số ít ngôi chùa có vườn tượng Đức Phật chuyển pháp luân. Đây là công trình vô cùng ý nghĩa, mô phỏng lại bài pháp Tứ Diệu Đế đức Phật giảng thuyết lần đầu tiên để độ năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển. 

Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Các vị Phật A Di Đà, Thích Ca, Dược Sư; bộ Di Đà Tam Tôn, các vị Bồ tát Quán Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền... được tôn trí ở án thờ chính. Đối diện với điện Phật là bàn thờ Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn, Hộ Pháp, Tiêu Diện. Tiền điện có hai vị Kim Cang. Sân trước chùa, có đài Quan Âm, đài Di Lặc và các vườn tượng lộ thiên: vườn Lâm Tì Ni, tượng đức Phật chuyển pháp luân.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment