Khách sạn Hoàng Gia 2

Đuong So 2 VSIP II, Phuong Hoa Phu, Phu Chanh, Tan Uyen, Binh Duong Phường Phú Chánh, Tân Uyên City,
Chưa cập nhật email

Service

Description

Near by

Map