Nhà cổ Nguyễn Tri Quang
Nhà cổ Nguyễn Tri Quang

Service

Introdution

Price: Free

Phone: 02743755211

Time to visit a place: 60 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: Chưa cập nhật email

Address: Khu pho Hoa Long Phường Tân An, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

Công trình đã được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh được xếp hạng ngày 02/06/2004. 

Ngôi nhà được xây dựng năm 1890, với nét kiến trúc rất đặc biệt, đó là nét kiến trúc chữ Khẩu, gồm có bốn căn: Nhà thờ, nhà khách nằm song song nhau hướng quay về phía Đông Nam cách nhau một khoảng sân nhỏ. Nối nhà khách và nhà thờ là hai căn nhà ngang.

Sân nhỏ vừa là nơi đặt hòn non bộ, cây cảnh, đồng thời tạo ánh sáng cho bốn căn nhà xung quanh. Phía trước là bàn thờ chính, giữa là bàn thờ vong có đặt chân dung vua Thành Thái. Các kèo đều có chạm cẩn, trính uốn cong. Phía trước nhà thờ là căn nhà ba gian dùng làm nhà khách. Trên tường dọc theo hành lang trong, chủ nhân treo những khung hình họa chân dung của những danh nhân và các vị vua chúa của một số nước trên thế giới khá nổi bật và rất đặc biệt.

 

Map

Introdution

×

Công trình đã được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh được xếp hạng ngày 02/06/2004. 

Ngôi nhà được xây dựng năm 1890, với nét kiến trúc rất đặc biệt, đó là nét kiến trúc chữ Khẩu, gồm có bốn căn: Nhà thờ, nhà khách nằm song song nhau hướng quay về phía Đông Nam cách nhau một khoảng sân nhỏ. Nối nhà khách và nhà thờ là hai căn nhà ngang.

Sân nhỏ vừa là nơi đặt hòn non bộ, cây cảnh, đồng thời tạo ánh sáng cho bốn căn nhà xung quanh. Phía trước là bàn thờ chính, giữa là bàn thờ vong có đặt chân dung vua Thành Thái. Các kèo đều có chạm cẩn, trính uốn cong. Phía trước nhà thờ là căn nhà ba gian dùng làm nhà khách. Trên tường dọc theo hành lang trong, chủ nhân treo những khung hình họa chân dung của những danh nhân và các vị vua chúa của một số nước trên thế giới khá nổi bật và rất đặc biệt.

 

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment