Service

Introdution

Price: Free

Phone: 0779373339

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: wtc-bdnc@becamex.com.vn

Address: B11 Hung Vuong Phường Hoà Phú, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG (WTC TPM BÌNH DƯƠNG)

Là một thành viên thường trực của Hiệp hội các trung tâm thương mại thế giới (World Trade Centers Association), WTC Thành phố mới Bình Dương kết nối tới cộng đồng quốc tế hơn 314 Trung tâm Thương mại Thế giới trên hơn 91 quốc gia tại 5 châu lục cùng hơn 1 triệu thành viên.

Map

Introdution

×

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG (WTC TPM BÌNH DƯƠNG)

Là một thành viên thường trực của Hiệp hội các trung tâm thương mại thế giới (World Trade Centers Association), WTC Thành phố mới Bình Dương kết nối tới cộng đồng quốc tế hơn 314 Trung tâm Thương mại Thế giới trên hơn 91 quốc gia tại 5 châu lục cùng hơn 1 triệu thành viên.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment