Dịch vụ

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0274 3822234

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: thuvienbd@binhduong.gov.vn

Địa chỉ: 622 Đại lộ Bình Dương Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Thư viện tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Thư viện), là đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện Quốc gia (thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Bản đồ

Giới thiệu

×

Thư viện tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Thư viện), là đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện Quốc gia (thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Giải trí