Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Bửu Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Miếu Bà Đất Cuốc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Phạm Vân Sakura - Japanese Restaurant

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Vườn cây trái Lái Thiêu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Bình Nhâm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nghề làm heo đất

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà Hàng Kim Dung

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 21:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Chùa Tây Tạng

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Di tích lịch sử - Khảo cổ Dốc Chùa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà cổ Đỗ Cao Thứa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Tân Trạch

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình thần Dư Khánh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Gốm sứ Tân Phước Khánh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 3
 • Khảo cổ học Cù Lao Rùa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Quan Âm – Tân Uyên, Bình Dương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Hưng Long

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Suối Mạch Máng (suối Sọ)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Căn cứ cách mạng Hố Lang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 4
 • Cầu gãy Phú Giáo

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Mộ cổ Đức Ông Trần Thượng Xuyên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Vĩnh Phước

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình thần Bưng Cù

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 5
 • Chiến khu Vĩnh Lợi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Công viên Thành phố mới Bình Dương

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Đại Nam Văn hóa - Du lịch - Thể thao

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Tân An - Bến Thế

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Bót Cầu Định

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 6
 • Chiến thắng Bàu Bàng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Di tích máy bay B52 của Mỹ ném bom lần đầu tiên ở Việt Nam

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Vườn cao su thời Pháp thuộc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Vườn cây ăn trái huyện Dầu Tiếng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Suối Trúc

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 18:30
Ngày 7
 • Khu du lịch Thủy Châu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nghề làm nhang ở Dĩ An, Bình Dương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa núi Châu Thới

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình thần - Dinh Ông Ngãi Thắng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà máy xe lửa Dĩ An

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00